Thành phố không người – part 07 – End

[Right to left]

Chapter list

Cuối cùng em cũng đã được hạnh phúc, Chii-chan. Tôi hi vọng tôi cũng có thể tìm được người ấy.

Hoặc là không.

Dẫu sao, tôi cũng muốn anh được hạnh phúc :)


Nguồn: vnsharing.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s