[Oneshot] Đường về hạnh phúc

“Truyện kể về 2 chú mèo nhỏ may mắn trong hàng trăm chú mèo xui xẻo phải phơi xác ngoài kia, phải dầm mình trong mưa, hay nằm dưới bánh xe, hoặc trở thành món nhậu…

Vì mình thuộc dạng siêu lười, nên nhiều tình tiết làm nhanh, không cẩn thận, kết nối chưa chặt chẽ hoặc hơi phi lý, mong bạn đọc thông cảm…” (Ku Méo)

Meo hoang 01

Meo hoang 02

Meo hoang 03

Meo hoang 04

Meo hoang 05

Meo hoang 06

Meo hoang 07

Meo hoang 08

Meo hoang 09

Meo hoang 10

Meo hoang 11

Meo hoang 12

Meo hoang 13

Meo hoang 14

Meo hoang 15

Meo hoang 16

Meo hoang 17

Meo hoang 18

Meo hoang 19

Meo hoang 20

Meo hoang 21

 


Nguồn: Ku Méo

https://www.facebook.com/thangkumeo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s