Thành phố không người – part 01

Câu chuyện viết chỉ cho Chii. Chẳng hiểu sao lại thấy bản thân mình trong đó. Không khóc. Chỉ có thể cười cay đắng.

Nhưng nhẹ bâng :)

[Right to left]

chobits-v01-c009-013

chobits-v01-c010-002

chobits-v01-c010-003

chobits-v01-c010-004

chobits-v02-c016-003

chobits-v02-c016-004

chobits-v02-c016-005

chobits-v02-c016-006

chobits-v02-c016-007

Chapter list


Nguồn: vnsharing.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s