[Ku Méo] Đường về hạnh phúc – oneshot

“Truyện kể về 2 chú mèo nhỏ may mắn trong hàng trăm chú mèo xui xẻo phải phơi xác ngoài kia, phải dầm mình trong mưa, hay nằm dưới bánh xe, hoặc trở thành món nhậu…

Vì mình thuộc dạng siêu lười, nên nhiều tình tiết làm nhanh, không cẩn thận, kết nối chưa chặt chẽ hoặc hơi phi lý, mong bạn đọc thông cảm…” (Ku Méo)

Link chapter: [Oneshot]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s