A, thấy đôi tai rồi nhe !

A, THẤY ĐÔI TAI RỒI NHE ! 喂, 看见耳朵啦 Tác giả: 特雷西胡 – Đặc Lôi Tây Hồ Trans + Edit: Arimefu Lại thêm những mẩu lượm lặt trên Weibo, nó đáng yêu quá mất thôi ! 01 – 02 – 03 – 04- 05+06…

Source: A, thấy đôi tai rồi nhe !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s